Om VRF

Västmanlands Rasfjäderfäförening har funnits sedan 1990 och är en underförening till Svenska Rasfjäderfäförbundet. Föreningen vänder sig till alla som har höns och fjäderfä. Vi jobbar för att främja avel på våra godkända raser, upptagna i den Skandinaviska Rasfjäderfästandarden.

Kontakta styrelsen på mail styrelse.vrf@hotmail.com