Medlem

Som medlem i Västmanlands Rasfjäderfäförening så får du delta på våra olika aktiviteter så som öppna hönsgårdar, ”köp-, byt- och säljdagar” och olika föreläsningar.

Medlemsavgift VRF 2021:

Senior: 150kr
Familj: 150kr
Junior (upp till 18 år): 50kr

Betalning görs till plusgiro 417 99 36-2

Avgift SRF

Senior 500kr ange Västmanland som din förening.
Betala till BG: 5202-8206

Vill du bli medlem
Betala medlemsavgiften till vårt plusgiro och skriv namn, telefon och din mailadressen på inbetalningsblanketten.
Om du inte får plats med all information så maila den till styrelse.vrf@hotmail.com.

För familjemedlemskap, skriv alla familjemedlemmar samt födelseår på de under 18 år.
Skriv även vad ni har för raser och färger. Vi lägger då till det i vårt register.