månadsarkiv: februari 2015

Hönsåret 2015

Den 8 mars 2015 klockan 14.00 hölls årsmöte i  Björksta ungdomsskyttelokal i Almsta Björksta.

En ny styrelse blev vald och föreningen lever vidare. Per Forslund från Sevalla åtog sig att, som ordförande, leda föreningen under det kommande verksamhetsåret. Kika på styrelsesidan för övriga styrelsemedlemmar.

Vår närmaste aktivitet är Kärrbodagen 23/5, där kommer föreningens medlemmar bjudas möjlighet att visa upp sina fina rashöns. Kontakta Deamon Jennie Lundgren om ni vill vara med.

Vi i styrelsen hoppas att alla som var medlemmar i föreningen förra året sluter upp och betalar in medlemsavgiften även i år. Utan er har vi ingen förening!

Välkomna till ett spännande hönsår 2015 hälsar styrelsen genom Annette.

Frågor: ring eller maila Annette, 070-774 75 51 eller s.a.englund@tele2.se